Diumenge, 20 de Setembre de 2020
Maspujols Maspujols
Organització
Comarques de Tarragona
 
 
CARTIPÀS MUNICIPAL
 
REGIDORIES
Alcaldia i Urbanisme
Alcaldia i regidor d'Urbanisme, Obres, Serveis Públics i Agricultura
Regidoria de Sanitat, Esports i Medi Ambient
Regidoria de Festes, Cultura, Benestar Social i Comunicació
Regidoria de Cultura i Benestar Social
 
ESCUT
 
HORARI
Oficines Municipals
Arquitecte Municipal
Arquitecte
Assistenta social
Educadora social
 
Modificació NNSS núm. 5
 
Normes Subsidiàries (NNSS)
 
ACTES DEL PLE MUNICIPAL
Any 2007
Any 2008
Any 2009
Any 2010
Any 2011
Any 2012
Any 2013
Any 2014
Any 2015
 
Programa d'Acció d'Enèrgia Sostenible (PAES)
 
Plec de clàusules venda parcel·les municipals
 
Delegat de Protecció de Dades
 
FOTOS AERIES
Foto aèria vista des de Rocabruna
Foto aèria vista des de la piscina
Foto aèria vista des de l'ermita
 

 
 AJUNTAMENT
» NOTIFICACIÓ PROPIETARIS FINQUES QUE DELIMITEN AMB EL TERME MUNICIPAL DE LES BORGES DEL CAMP
D'acord amb el Decret 244/2007, de 6 de novembre, pel qual es regula la constitució i la demarcació territorial dels municipis, de les entitats municipals descentralitzades i de les mancomunitats de Catalunya, s'informa que el pròxim dia 30 de setembre de 2020 a les 12 h es realitzarà una reunió a l'Ajuntament de les Borges del Camp per tal de continuar amb les operacions de delimitació entre el nostre municipi i el de les Borges del Camp.

Es comunica als propietaris de les finques afectades que si és del seu interès poden assistir a la reunió.


 AJUNTAMENT
» PLEC DE CLÀUSULES ADMINISTRTIVES ALIENACIÓ PARCEL·LES CARRER AVELLANER
Aquest plec de clàusules administratives particulars té per objecte regular l’alienació, mitjançant concurs, de 3 parcel·les de propietat municipal del carrer Avellaner

PLEC DE CLÀUSULES

 AJUNTAMENT
» EDICTE ALIENACIÓ PARCEL·LES CARRER L'AVELLANER
De conformitat amb l'acord de ple de l'Ajuntament de Maspujols de data 4/6/2020 que va aprovar l’expedient de contractació, mitjançant concurs, per a l’adjudicació de les 3 parcel·les, integrants del Patrimoni Municipal del Sòl, situades al carrer Avellaner núm. 13, 15, 17 (parcel·les A2, A3, A4 del sector desenvolupat pel Pla Parcial residencial SAU-1) propietat d'aquest Ajuntament, s’efectua anunci de la convocatòria

EDICTE

 AJUNTAMENT DE MASPUJOLS
» Subvenció Diputació de Tarragona
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

La Diputació de Tarragona ha concedit a l'Ajuntament de Maspujols una subvenció per un import de 1.690,57 per a la millora de les instal·lacions i equipaments dels consultoris mèdics locals - Convocatòria 2019
 

 AJUNTAMENT DE MASPUJOLS
» Subvenció Diputació de Tarragona-PAM
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La Diputació de Tarragona ha concedit a l'Ajuntament de Maspujols una subvenció de 137.346,73 €, corresponent al programa d'inversions del Pla d'Actuació Municipal (PAM) 2017 de l'obra Renovació dels serveis i pavimentació del carrer l'Església, 2a fase.

 AJUNTAMENT
» Nou calendari de pagament de taxes i tributs a Base
Amb motiu de les mesures aprovades pel RD 463/2020, el Decret de la presidència de la Diputació 2020-0000881 i el RDL 8/2020, el President de BASE va suspendre, mitjançant decret número 2020/1190, de data 18 de març (Anunci 2020/4 - BOPT – 20/03/2020), els períodes d’ingrés inclosos al Calendari Fiscal i Anunci de Cobrament de l’any 2020 que s’havien publicat al BOPT el 14 de febrer de 2020 (anunci CVE 2020/1119).

Per aquest motiu i per tal de disposar d’un nou calendari de pagament en el moment en què es declari l’aixecament de l’estat d’alarma, s’ha confeccionat una nova proposta de prorrogar els terminis de pagament en voluntària d’acord al calendari següent:

 

Dates de fi de termini voluntari inicials (BOPT 14/02/2020)

NOVA PROPOSTA DE DATA

FI DE TERMINI VOLUNTARI

Fi de termini entre el 15 i el 31 de març

30 DE JUNY

Fi de termini a l’abril i maig

31 DE JULIOL

Fi de termini al juny i juliol

31 D’AGOST

Fi de termini a l’agost

30 DE SETEMBRE

Fi de termini al setembre i octubre

2 DE NOVEMBRE

Fi de termini al novembre

ES MANTENEN LES DATES FINS EL 30 DE NOVEMBRE

Fi de termini al desembre

ES MANTENEN LES DATES FINS EL 31 DE DESEMBRE

 

 


 AJUNTAMENT
» OFICINES MASPUJOLS
Atesa la situació actual, per poder realitzar qualsevol tràmit cal sol·licitar cita prèvia o realitzar el tràmit via telemàticament.

Els canals d’atenció no presencials disponibles són els següents:

  • Correu electrònic d’atenció al ciutadà: aj.maspujols@altanet.org
  • Seu electrònica de l'ajuntament:www.maspujols.altanet.org
  • Telèfon d'atenció al ciutadà: 977815086 - 678874354
  • Telèfon d’atenció al ciutadà via WhatsApp: 678874354
  • Telèfon del Registre Civil: 678 87 43 54


 Més noticies...
 
 
ESCOLA MASPUJOLS
 
CONSULTORI MÈDIC
Hora visita metge
Horari visita infermera
Relació de telèfons d'urgències
Programació de visites del metge i la infermera
 
JUTJAT DE PAU DE MASPUJOLS
 
TELÈFONS D'INTERÈS
Ajuntament
Consultori mèdic
Llar d'infants
CEIP Maspujols
Cap Les Borges
Emergències
 
JUTJAT DE PAU DE MASPUJOLS
 
HORARI CEMENTIRI MUNICIPAL
 
INAGURACIONS INSTAL·LACIONS MUNICIPALS
Piscina
Plaça de l'Església
Casal
Pista Poliesportiva
Avinguda del Poliesportiu
Mur carretera de les Borges
Col·locació primera pedra ajuntament
Ajuntament
Punt d'informació juvenil (PIJ)
Vestidors piscina
Reobertura CEIP Maspujols
Coberta pista poliesportiva
Centre Juvenil Ca la Sofia
 
HORARI AUTOBUS
 
Serveis
Contacta amb l'ajuntament
Cerca al web
 

Servei ofert per OASI